Missie

                            Soil4U is een platform dat vanuit de praktijk kennis en inspiratie biedt voor landgoederen die een transitie beogen naar een gezonde bodem en bedrijfsvoering.
Een gezonde bodem is de basis onder ons bestaan, maar wereldwijd staat het dunne laagje aarde dat onze planeet bedekt onder druk. Soil4U is ontstaan uit bezorgdheid daarover bij eigenaren van Nederlandse landgoederen. De uitputting van de grond op hun landgoederen zette hen aan het denken over alternatieven voor de gangbare landbouwpraktijk. Landgoederen zijn bij uitstek geschikt om te experimenteren met een transitie waarin natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, kleinschaligheid, gezamenlijkheid en meervoudige waardecreatie centraal staan.
Soil4U werkt als praktijkplatform nauw samen met de Federatie Particulier Grondbezit.

Soil4U wil bijdragen aan een vitaal en leefbaar buitengebied, waar men aangenaam kan wonen, werken en recreëren.

UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓

Bezoek minister op landgoed Vilsteren!

Op 15 maart kwam onverwacht minister Carola Schouten langs op Vilsteren. Een verkiezingsidee van de ChristenUnie, en een goede gelegenheid om de minister een boodschap mee te geven voor Den Haag. Liesbeth Cremers gaf een presentatie over actuele Soil4U programmapunten als gebiedsgericht werken, de rol van landgoederen in de transitie van het buitengebied en betaalde ecodiensten als onderdeel van het boereninkomen. De minister betoonde zich enthousiast en nam het Manifest Klimaatrobuuste landgoederen mee naar Den Haag. Ze plantte ook nog twee ‘bomen van hoop’ en wil in de zomer terugkomen om te zien hoe het met ze gaat. Kijk hier voor een filmpje over het bezoek.