Onze missie

Een gezonde bodem is de basis onder ons bestaan, maar wereldwijd staat het dunne laagje aarde dat onze planeet bedekt onder zware druk. Soil4U is ontstaan uit dezelfde bezorgdheid bij eigenaren van Nederlandse landgoederen. De uitputting van de grond op hun landgoederen resulteerde in de behoefte aan alternatieven voor de gangbare landbouwpraktijk. Landgoederen zijn bij uitstek geschikt om te experimenten met zo’n transitie waarin natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, kleinschaligheid, gezamenlijkheid en meervoudige waardecreatie centraal staan.

Gezonde bodem

Langdurig eenzijdig grondgebruik, gepaard aan toenemend gebruik van kunstmest en pesticiden, heeft op de landgoederen > lees verder ….

Meervoudige waardecreatie

Soil4U beoogt niet louter groei op financieel en economisch terrein maar ook op de gebieden milieu, natuur, landschap, voedsel en samenleving. > lees verder…

Ontwikkeling gemeenschap

De ontwikkeling van een gemeenschap van betrokkenen, een ‘community of practice’, is voorwaarde voor de door Soil4U > lees verder…

Gezond buitengebied

Soil4U wil bijdragen aan een vitaal en leefbaar buitengebied waar men aangenaam kan wonen, werken en recreëren.

Soil4U in de media

april 2019

Ook aandacht voor Soil4U en landgoed Vilsteren in de Vlaamse Landeigenaar

In Nederland wordt aan de hand van een breed arsenaal van initiatieven op private landgoederen hard aan de weg getimmerd naar natuurinclusieve landbouw. In het kader van het Soil4U project zijn de landgoederen Vilsteren, Bingerden en Grootstal samen met hun pachters momenteel op zoek naar antwoorden om deze transitie te bereiken. Dit artikel ontsluit een aantal inzichten van die zoektocht op het landgoed Vilsteren. Het artikel geeft een korte introductie tot het thema in een Nederlandse context. De tekst is ten dele gebaseerd op een interview met Liesbeth Cremers (mede-eigenaar landgoed Vilsteren) in het kader van de onderzoeksstage van Steven Heyde (Procesbureau Wing en Hogeschool Gent) naar de verduurzaming van de landbouw op landgoederen in Nederland.
Lees het gehele artikel uit de Vlaamse Landeigenaar (pdf)

januari 2019

Landgoed Roggebotstaete genomineerd voor European Rural Inspiration Awards 2019

Landgoed Roggebotstaete is genomineerd voor de European Rural Inspiration Awards. Deze prijzen van het European Network for Rural Development betreffen een erkenning voor de meest innovatieve, effectieve of inspirerende projecten die door de plattelandsontwikkelings-programma’s in alle lidstaten worden gefinancierd. Nederland heeft landgoed Roggebotstaete voorgedragen. In april zullen 5 winnaars worden bekend gemaakt tijdens de netwerkconferentie van het Europese netwerk van plattelandsontwikkeling (ENRD), die haar tienjarig bestaan viert. Soil4U duimt dat landgoed Roggebotstaete in de prijzen mag vallen!

december 2018

Vruchtbare dag over de bodem op landgoed Grootstal

Zorg over de bodemgesteldheid van het aan hen toevertrouwde erfgoed leidde tot Soil4U, een samenwerkingsverband van de landgoederen Bingerden, Grootstal en Vilsteren. Doel: een transitie naar circulaire landbouw met duurzaam bodem­beheer, met een gezamenlijke ketenaanpak en meervoudige waardecreatie. In september vond de eerste netwerkdag plaats.
“De afgelopen twee jaar zijn we op onze landgoederen aan de slag gegaan vanuit de constatering dat de bodem lijdt onder uitputting. We willen die niet in slechtere staat doorgeven aan volgende generaties,” stelt Constance van Weede, eigenaresse van het Gelderse landgoed Bingerden, bij de opening van de netwerkdag.
Lees het gehele artikel over de Soil4U dag in De Landeigenaar

december 2018

Bodemherstel door grondige samenwerking

Verleden en toekomst hebben nogal eens de neiging met elkaar te botsen – maar soms groeit uit het oude iets nieuws waarin beide elkaar versterken. Zo ontstond in 2016 Soil4U, een modern samenwerkingsverband van drie eeuwenoude landgoederen met als doel een transitie naar natuurinclusieve, circulaire landbouw, duurzaamheid, een aan de omstandigheden aangepaste schaal, een vitaal buitengebied, gezamenlijkheid en meervoudige waardecreatie. Eind september vond op landgoed Grootstal bij Nijmegen de eerste, voortaan jaarlijkse netwerkdag plaats.
Lees het gehele artikel over de Soil4U dag in het Bodem Tijdschrift

november 2018

Duurzame voedselvoorziening op landgoederen

Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen heeft op haar website een artikel over Duurzame voedselvoorziening op landgoederen gepubliceerd. Ook Soil4U is hier een van de genoemde onderwerpen.
> Artikel: Duurzame voedselvoorziening op landgoederen

oktober 2018

Transitie in de stad en de provincie – Impressie Voedselkaravaan in Nijmegen

Aan het eind van het jaar dat Nijmegen groene hoofdstad van Europa is, op 4 oktober 2018, deed de Voedselkaravaan de regio Nijmegen aan. De ‘pleisterplaats’ was Landgoed Grootstal.
Het belang van biologische voeding voor de gezondheid van de mens maar vooral ook voor de bodem kwam vaak ter sprake. ‘Laat de bodem haar werk doen’, was het motto.
Video: Impressie Voedselkaravaan in Nijmegen

september 2018

Minister wil omslag naar kringlooplandbouw

De visie waar Soil4U in 2016 mee is gestart krijgt een mooie steun in de rug van Minister Carola Schouten (LNV). Met haar visie “Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden” die zij op 8 september presenteerde, wil ze een omslag in gang zetten naar kringlooplandbouw. Ze erkent dat onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput dreigt te raken, dat het verlies aan biodiversiteit nog niet is omgebogen en dat Nederland zich gecommitteerd heeft aan het klimaatakkoord.
Download Visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel’ (pdf, 4 Mb)

Uitgelichte bodemverbeteraar

Winnaar eerste Soil4U Award Lennard Duijvestijn

Lennard Duijvestijn, landmeester op Roggebotstaete

Op ruim 50 ha van dit Roggebotzand ontwikkelt sinds 2012 een groep professionals en vrijwilligers een kersvers landgoed, onder leiding van ‘landmeester’ Lennard Duijvestijn. Na een studie internationaal recht had hij aanvankelijk de ambitie multinationals van binnenuit een zetje te geven in een meer duurzame en sociale richting; als trainee bij TNT zag hij die ambitie schipbreuk lijden en werd hij vrijwilliger op Roggebotstaete, het landgoed in wording. “Op zoek naar zingeving, lekker buiten zijn, nadenken, dat was het plan. Ik raakte in de ban van het idee dat een natuurgebied kan bijdragen aan een gezond voedselsysteem. Dat het voedsel kan produceren dat het lichaam opbouwt, niet afbreekt, op een manier die de aarde en een gemeenschap ondersteunt. Ik nam steeds meer initiatief, en werd uiteindelijk aangenomen als landmeester.”

Meer bodemverbeteraars