Missie

                            Soil4U is een platform dat vanuit de praktijk kennis en inspiratie biedt voor landgoederen die een transitie beogen naar een gezonde bodem en bedrijfsvoering.
Een gezonde bodem is de basis onder ons bestaan, maar wereldwijd staat het dunne laagje aarde dat onze planeet bedekt onder druk. Soil4U is ontstaan uit bezorgdheid daarover bij eigenaren van Nederlandse landgoederen. De uitputting van de grond op hun landgoederen zette hen aan het denken over alternatieven voor de gangbare landbouwpraktijk. Landgoederen zijn bij uitstek geschikt om te experimenteren met een transitie waarin natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, kleinschaligheid, gezamenlijkheid en meervoudige waardecreatie centraal staan.
Soil4U werkt als praktijkplatform nauw samen met de Federatie Particulier Grondbezit.

Soil4U wil bijdragen aan een vitaal en leefbaar buitengebied, waar men aangenaam kan wonen, werken en recreëren.

UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓

Community of Practice bijeenkomst geslaagd

De online Community of Practice bijeenomst van 12 januari jl. deed zijn naam eer aan: geen holle woorden en oeverloze vergezichten, maar een uitwisseling van kennis en concrete stappen die zijn en moeten worden gezet om landgoederen klimaatrobuust te maken. Na de openingswoorden van FPG’s Adrienne Vriesendorp, die de samenwerking van Soil4U en de FPG hoog waardeerde, gaven vier kenners van het veld hun presentaties over bos en klimaat, de ontwikkelingen in Overijssel en een nieuw meetinstrument voor bodemkwaliteit. Hoe betrokken en nieuwsgierig de bijna 40 aanwezigen waren bleek uit de stroom vragen en inbreng op de chat – een bron voor nieuwe stappen en samenwerkingen in de komende tijd! Hier vindt u een kort verslag van de bijeenkomst met linkjes naar de presentaties.