Missie

                            Soil4U is een platform dat vanuit de praktijk kennis en inspiratie biedt voor landgoederen die een transitie beogen naar een gezonde bodem en bedrijfsvoering.
Een gezonde bodem is de basis onder ons bestaan, maar wereldwijd staat het dunne laagje aarde dat onze planeet bedekt onder druk. Soil4U is ontstaan uit bezorgdheid daarover bij eigenaren van Nederlandse landgoederen. De uitputting van de grond op hun landgoederen zette hen aan het denken over alternatieven voor de gangbare landbouwpraktijk. Landgoederen zijn bij uitstek geschikt om te experimenteren met een transitie waarin natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, kleinschaligheid, gezamenlijkheid en meervoudige waardecreatie centraal staan. Klik hier voor de initiatiefnemers, en hier voor deelname en contact.
Soil4U werkt als praktijkplatform nauw samen met de Federatie Particulier Grondbezit.

UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓

Diepgravende CoP Klimaatrobuuste Watersystemen

De Community of Practice over klimaatrobuuste watersystemen op landgoederen van 30 mei j.l . was een levendige en informatieve bijeenkomst. In de prachtige omgeving van landgoed Zelle bestreken sprekers het hele spectrum, van Planetary Boundaries tot minisluisjes, van aan individuele landgoederen aangepaste maatregelen tot samenwerking met waterschappen, provincies en zelfs Europese projecten. Uit de discussies en netwerkmomenten bleek dat de aanwezigen, zo’n 40 in totaal, hun mouwen graag willen opstropen om gezamenlijk toekomstplannen te maken. Voor een uitgebreid verslag klik hier.

Soil4U wil bijdragen aan een vitaal en leefbaar buitengebied, waar men aangenaam kan wonen, werken en recreëren.