Missie

                            Soil4U is een platform dat vanuit de praktijk kennis en inspiratie biedt voor landgoederen die een transitie beogen naar een gezonde bodem en bedrijfsvoering.
Een gezonde bodem is de basis onder ons bestaan, maar wereldwijd staat het dunne laagje aarde dat onze planeet bedekt onder druk. Soil4U is ontstaan uit bezorgdheid daarover bij eigenaren van Nederlandse landgoederen. De uitputting van de grond op hun landgoederen zette hen aan het denken over alternatieven voor de gangbare landbouwpraktijk. Landgoederen zijn bij uitstek geschikt om te experimenteren met een transitie waarin natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, kleinschaligheid, gezamenlijkheid en meervoudige waardecreatie centraal staan. Klik hier voor de initiatiefnemers, en hier voor deelname en contact.
Soil4U werkt als praktijkplatform nauw samen met de Federatie Particulier Grondbezit.

Soil4U wil bijdragen aan een vitaal en leefbaar buitengebied, waar men aangenaam kan wonen, werken en recreëren.

UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓

Community of Practice: Tiny Living

Soil4U en de FPG organiseren op 9 mei a.s. van 19:30 tot 21:00 een online Community of Practice bijeenkomst over tiny living. Zou het mogelijk zijn drie vliegen in één klap te slaan? Kan tiny living bijdragen aan natuurontwikkeling, bestrijden van de woningnood, en het inkomen van landeigenaren? Het idee: een landeigenaar plant bos en verpacht daarin grond voor de bouw van tiny houses. Als de binnenruimte klein is, wordt de buitenruimte belangrijk, dit nieuwe ‘buitenleven’ kan daarom bevorderlijk zijn voor zorg voor de natuur. Diverse landeigenaren beschouwen dit al als een nieuw verdienmodel en ontwikkelen plannen. Het programma, onder leiding van Jeroen Kruit (WUR): Testlab nieuw bos en tiny houses (Guido Enthoven); Hide&b (Jasper Muller); Culturele meerwaarde van Tiny (Casper de Vries); Ontwikkelingen Tiny Houses (Marjolein in het klein). We sluiten af met discussie en vervolgafspraken.
Opgeven bij a.leuftink@grondbezit.nl, u krijgt na opgave een linkje toegestuurd.