Missie

                            Soil4U is een platform dat vanuit de praktijk kennis en inspiratie biedt voor landgoederen die een transitie beogen naar een gezonde bodem en bedrijfsvoering.
Een gezonde bodem is de basis onder ons bestaan, maar wereldwijd staat het dunne laagje aarde dat onze planeet bedekt onder druk. Soil4U is ontstaan uit bezorgdheid daarover bij eigenaren van Nederlandse landgoederen. De uitputting van de grond op hun landgoederen zette hen aan het denken over alternatieven voor de gangbare landbouwpraktijk. Landgoederen zijn bij uitstek geschikt om te experimenteren met een transitie waarin natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, kleinschaligheid, gezamenlijkheid en meervoudige waardecreatie centraal staan. Klik hier voor de initiatiefnemers, en hier voor deelname en contact.
Soil4U werkt als praktijkplatform nauw samen met de Federatie Particulier Grondbezit.

UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓UITGELICHT⇓

Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit voor Baakse Beek

Vijftien jaar geleden stonden in Landgoederenzone Baakse Beek, tussen Ruurlo en Wichmond, landgoedeigenaren, agrariërs en Waterschap Rijn en IJssel nog strak tegenover elkaar. Nu hebben ze dankzij soepele samenwerking de tweejaarlijkse Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2022 gewonnen. Ze zorgden gezamenlijk voor een cultuuromslag die het niet alleen mogelijk maakte klimaatverandering het hoofd te bieden, maar ook de kwaliteit van het landschap te behouden en verbeteren en 30 hectare nieuwe natuur te realiseren. Water en bodem zijn leidend bij de herinrichting, waaronder maatregelen als wateropslag, beekherstel en aanplant van een waterbestendige vegetatie. ‘Een voorbeeld voor andere waterschappen, landgoederen en agrariërs’, zo prees de jury de prijswinnaar, die € 10.000 kreeg overhandigd.

Soil4U wil bijdragen aan een vitaal en leefbaar buitengebied, waar men aangenaam kan wonen, werken en recreëren.