DEELNAME EN NETWERK

Soil4U is een praktijkplatform van en voor particuliere landgoederen, nauw verbonden aan de Federatie Particulier Grondbezit. Een breed scala aan organisaties, professionals en geïnteresseerde burgers neemt deel aan dit platform.  We bouwen zo een netwerk waarin we ervaring, kennis en kunde met betrekking tot toekomstbestendig bodemgebruik uitwisselen, nieuwe strategieën ontwikkelen, en verbinding leggen tussen wetenschap en praktijk, tussen boer en burger, producent en consument.

Neem contact met ons op!

Om nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten te ontvangen in het kader van Soil4U, klik op de knop hieronder!

Meedoen

U kunt op verschillende manieren deelnemen aan het Soil4U platform.

Als volger ontvangt u nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de jaarlijke Soil4U-dag. U kunt zich hier daarvoor inschrijven

Als netwerkdeelnemer bent of gaat u als landgoedeigenaar actief aan de slag met toekomstbestendig bodembeheer. Dat kan op verschillende manieren:

  • Ondertekenen van het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen, u kunt uw intentie mailen naar fpg@grondbezit.nl.
  • Deelnemen aan projecten die voortvloeien uit het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen, zoals de nationale boomplantactie. Als u foto’s en een korte beschrijving van waar, wat en door wie geplant wordt, stuurt naar info@soil4u.nl, zorgen wij dat uw actie terecht komt in The Hall of Fame (www.soil4u/boomplantactie).
  • Deelnemen aan Community of Practice (CoP) bijeenkomsten en andere (online) Soil4U ontmoetingen. Deze bijeenkomsten zijn gericht op kennisdeling, het uitwisselen van praktijkervaring, elkaar inspireren, en het aankondigen of starten van nieuwe praktijkprojecten, bijvoorbeeld in het kader van het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen.
  • Actie ondernemen op eigen landgoed, gebruikmakend van het netwerk en  de instrumenten van het Soil4U platform en de CoP-bijeenkomsten.
  • Wees welkom! Meer weten? Neem contact op: info@soil4u.nl

Partners

Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en provinciale afdelingen daarvan ♦ Bewust Bodemgebruik ♦ Bosgroepen ♦ Kennis en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) ♦ Ondertekenaars Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen ♦ Provincies Gelderland en Overijssel en diverse gemeenten daarin ♦ Louis Bolk Instituut ♦ Wageningen University & Research ♦ Adviesbureau Boerenverstand ♦ Adviesbureau Wing ♦ Adviseur en procesbegeleider Suzan Klein Gebbink ♦ Journalist en fotograaf Liesbeth Sluiter