Het belang van een vitale bodem staat buiten kijf, en maatregelen om die te verbeteren staan dan ook volop in de belangstelling. Maar hebben die maatregelen wel het gewenste effect, en hoe meet je dat? Eenvoudige kwaliteitsindicatoren kunnen daarbij helpen. Bestaande bodemanalyses als de Open Bodem Index (OBI) richten zich voornamelijk op de chemische samenstelling en het organische-stofgehalte van de bodem. Wat ontbreekt is het bodemleven, de bodembiologie, die minstens zo belangrijk is voor vochthuishouding en vruchtbaarheid – en bovendien gratis! Het project Sensorisch Landschap richt de focus op tot nu toe onderbelichte ecosysteemdiensten: biodiversiteit, broeikasgasemissies en waterregulatie op perceelniveau. Op proefpercelen in de provincies Brabant, Gelderland en Overijssel onderzoeken we of we deze diensten met twee nieuwe, betaalbare technieken kunnen monitoren: eDNA analyse en cheaptech sensoren. Met de data van de proefpercelen ontwikkelen we voor de ecosysteemdiensten kwaliteitsindicatoren die onderdeel worden van de Open Bodem Index (OBI). Het doel is dat boeren en andere grondgebruikers de technieken zelf kunnen gaan inzetten om bodemvitaliteit beter te monitoren.

ACHTERGROND                  UITVOERING                 PROEFPERCELEN                 NIEUWS                  DATA

Dit project wordt uitgevoerd door

In samenwerking met de partners