DOWNLOADS

Hieronder vindt u links naar documenten en artikelen die relevant zijn voor het werk van Soil4U en voor bodemverbetering in het algemeen. Ze zijn geordend in chronologische volgorde.

EINDRAPPORTAGE SENSORISCH LANDSCHAP FASE 1

November 2023

PUBLIEKSVERSIE EINDRAPPORTAGE SENSORISCH LANDSCHAP FASE 1

November 2023

STRIP SENSORISCH LANDSCHAP

Juni 2023

STRIP SOIL4U

April 2022

PRESENTATIE eDNA ANALYSE SENSORISCH LANDSCHAP

Maart 2022

PRESENTATIE SENSOREN SENSORISCH LANDSCHAP

Maart 2022

NATUURVERKENNING 2050- SCENARIO NATUURINCLUSIEF

Februari 2022

EINDRAPPORTAGE FASE 2 LANDGOED VILSTEREN

September 2021

EINDRAPPORTAGE FASE 2 LANDGOED VILSTEREN, PUBLIEKSVERSIE

September 2021

SOIL4U RANDENPLAN

De Waard Eetbaar Landschap; introductie op een plan om perceelranden veelvoudige ecologische functies te geven

September 2021

INTEGRAAL STUREN OP DOELEN VOOR DUURZAME LANDBOUW VIA KPI’S

White Paper van Wageningen Environmental Research

Juni 2021

GROTE OPGAVEN IN EEN BEPERKTE RUIMTE

Ruimtelijke keuzes voor een toekomstbestendige leefomgeving

Planbureau voor de Leefomgeving

April 2021

OOST-NEDERLAND WERKT AAN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel

April 2021

AKTE VAN OOST

Kamerleden van 9 partijen in Gelderland en Overijssel

April 2021

WATERWAARDE, 3 X 3 TWENTSE WATERPROJECTEN

Architectuurcentrum Twente

December 2020

HET BELANG VAN SCHIMMELS IN DE BODEM

Ties Temmink, voor Land van Ons

December 2020

MANIFEST TERRAGENDA 2020-2030

November 2020

LEVEND ACTIEPROGRAMMA TERRAGENDA 2020-2030

Editie 2020

November 2020

VITAMINE G+, RUIMTELIJK, INTEGRAAL, VERBONDEN

Inzicht in het proces en afwegingen van het gebiedsplan voor landgoed Grootstal

November 2020

EEN DUURZAME BODEM ONDER LANDGOEDEREN

Lessen uit het gebiedsproces op landgoed Vilsteren

Artikel in tijdschrift Bodem nr. 5

Oktober 2020

AAN DE SLAG MET HET LANDGOEDMODEL!

Brochure FPG

Herfst 2020

PANORAMA VECHTDAL

Powerpointpresentatie en lezing van Berno Strootman

Oktober 2020

VITAMINE G+

Ontwerp voor een voedsellandschap van de 21ste eeuw aan de zuidelijke stadsrand van Nijmegen, samenvatting

September 2020

SOIL STRUCTURE AND ITS BENEFITS

An evidence synthesis, Royal Academy

April 2020

SOIL STRUCTURE AND ITS BENEFITS, SUMMARY

Royal Academy

April 2020

OVER DE HEG

Afscheidsrede van Noël van Dooren als lector Duurzame Voedselsystemen in Stedelijke Regio’s aan hogeschool Van Hall Larenstein

Januari 2020

SOIL4U FASE 2

Eindrapportage KIBO

November 2019

MANIFEST KLIMAATROBUUSTE LANDGOEDEREN

Eigenaren van landgoederen en particuliere bossen nemen concrete klimaatmaatregelen

Oktober 2019

VERDIENVERMOGEN KRINGLOOPLANDBOUW

Powerpointpresentatie van Hester Maij

Oktober 2019

GOED BOEREN KUNNEN BOEREN NIET ALLEEN

Rapport van de taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw

Oktober 2019

SOIL4UDAG / FPG LANDGOEDDAG

Powerpointpresentatie van Liesbeth Cremers, landgoed Vilsteren

Oktober 2019

KRINGLOOPLANDBOUW OP VILSTEREN

Powerpointpresentatie van Frank Verhoeven, Boerenverstand

Oktober 2019

KLIMAATSLIM BOSBEHEER OP LANDGOEDEREN, WAT IS ER MOGELIJK?

Powerpointpresentatie van Mart-Jan Schelhaas

Oktober 2019

KANSEN VOOR DUURZAME NATUURONTWIKKELING

Over boomsoort, bodem en bodemontwikkeling, powerpointpresentatie van Leon van den Berg, Bosgroepen

Oktober 2019

HET FLEXIBELE PACHTCONTRACT

Naar een nieuwe pachtovereenkomst op landgoed Vilsteren

September 2019

KLIMAATADAPTATIE LANDELIJK GEBIED

Powerpointpresentatie van Bert Hendriks, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Juli 2019

LANDGOEDEREN IN NEDERLAND EN DE TRANSITIE NAAR NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW: DE CASUS LANDGOED VILSTEREN

Artikel in tijdschrift De Landeigenaar in Vlaanderen, nr. 82

April 2019

SAMENVATTING LANDSCHAPSECOLOGISCHE SYSTEEMANALYSE LANDGOED VILSTEREN

Maart 2019

BOKASHI

Hand-out met instructies van Bij de Oorsprong

2018

BODEMHERSTEL DOOR GRONDIGE SAMENWERKING

Artikel in tijdschrift Bodem nr. 6

December 2018

VRUCHTBARE DAG OVER DE BODEM OP LANDGOED GROOTSTAL

Artikel in tijdschrift De Landeigenaar

December 2018

DUURZAME VOEDSELVOORZIENING OP LANDGOEDEREN

Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen

November 2018

VRUCHTBARE SOIL4U DAG

Verslag Soil4U-dag 2018

November 2018

VAN LANDGEBRUIK NAAR BODEMKWALITEIT EN VICE VERSA

Powerpointpresentatie van Louis Bolk Instituut

Oktober 2018

KEUKENTAFELGESPREKKEN VILSTEREN

Powerpointpresentatie van Louis Bolk Instituut

Oktober 2018

ONTWERPEN AAN EEN FOODWALK OP DE ZUIDFLANK

Terugkoppeling workshop Soil4U-dag

Oktober 2018

DE LOKALE VOEDSELKETTING IS ZO ROND EN SUCCESVOL ALS DE ZWAKSTE SCHAKEL

Powerpointpresentatie van Marieke Karssen

September 2018

LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSEL: WAARDEVOL EN VERBONDEN

Nederland als koploper in kringlooplandbouw

Ministerie van LNV

September 2018

SOIL 4U FASE 2

Projectvoorstel Soil4U fase 2, inzending prijsvraag Kennis en Innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond 2017

November 2017

POSTER FASE 2 SOIL4U

Visuele verbeelding van projectvoorstel Soil4U fase 2

November 2017

SOIL4U FASE 1

Brochure met terugblik op Soil4U fase 1

Oktober 2017

HET GROEIT IN ARNHEM

Powerpointpresentatie gemeente Arnhem met visie op stadslandbouw en regionaal voedsel

September 2017

TYPERING VAN BODEMECOSYSTEMEN IN NEDERLAND MET TIEN REFERENTIES VOOR BIOLOGISCHE BODEMKWALITEIT

RIVM-rapport

2007