Initiatiefgroep

Vlnr: Kees van Veluw (Louis Bolk Instituut), de landgoedeigenaressen Liesbeth Cremers (Vilsteren), Kien van Hövell tot Westerflier (Grootstal), Constance van Weede (Bingerden), Idco Duijnhouwer (expert landgebruik, management en zakelijke ontwikkeling) en René Hoogendoorn (financiële administratie)

Soil4U is ontstaan als samenwerkingsverband van de landgoederen Vilsteren, Bingerden en Grootstal. Begin deze eeuw werd steeds duidelijker dat de fysieke bodem op de landgoederen leed onder uitputting, terwijl de sociaaleconomische bodem erodeerde door maatschappelijke trends als lage voedselprijzen en dito boereninkomens. De landgoedeigenaressen, die – het rentmeesterideaal indachtig – het erfgoed in goede staat wilden doorgeven, gingen op zoek naar alternatieven voor de gangbare landbouwpraktijk. In plaats van de gebruikelijke weg van schaalvergroting kozen zij voor een transitie naar natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, kleinschaligheid, gezamenlijkheid en meervoudige waardecreatie. Voortbouwend op de initiatieven ‘Programma Verduurzamen Landgoed Bingerden’ (2013-2015) en ‘Green Deal Het Landgoedbedrijf’ (2012-2014) ontstond in mei 2016 Soil4U.

Kernidee van Soil 4U is dat landgoederen bij uitstek geschikt zijn voor de hierboven genoemde veelomvattende transitie. Historisch gezien zijn het plaatsen waar economische, culturele, natuur- en sociale waarden bij elkaar komen; eigenaars en beheerders denken daarom per definitie vanuit het grote geheel en multidisciplinair. Ze zijn ook feitelijk in de positie om aan vele knoppen tegelijk te draaien. De mensen die op een landgoed wonen en werken zijn bovendien vertrouwd met elkaar, wat een daadkrachtige samenwerking kan bevorderen.

→ Landgoed Bingerden → Landgoed Grootstal → Landgoed Vilsteren