LAAT DUIZENDEN BOMEN GROEIEN!

In het kader van het door ruim honderd landgoedeigenaren ondertekende Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen is op 18 november j.l. een nationale boomplantactie van start gegaan. Hieronder een impressie van de resultaten. Doe ook mee, zorg voor een vitale bodem, reduceer CO2-uitstoot en maak Nederland mooier! Stuur uw foto’s van boomplantacties vergezeld van informatie over wie, waar en wat naar info@soil4u.nl.

Het Zwarte Water, Drenthe

Op landgoed Het Zwarte Water in Drenthe hebben eigenaren Walter, Maarten en Marlies Hulshof dit jaar 1,2 ha uit de verpachte landbouwgrond gehaald om er bos van te maken. Op 20 november zijn de eerste bomen geplant van de 1100 die er nog dit seizoen gaan komen. Daarnaast hebben ze 2 ha dood fijnspar bos gekapt (de letterzetter had erin huisgehouden), dat ze ook opnieuw gaan inplanten. In totaal gaat het om 2400 bomen. Na twee teleurstellende ervaringen met het aanvragen van omvormingssubsidie, doen ze dit alles op eigen kosten, in eigen beheer en met eigen handen, waarbij kinderen en aanhang meehelpen. Onder die aanhang ook Mazhar Salka (3e links op groepsfoto) , vader van een Syrisch gezin dat in afwachting van een verblijfsvergunning en woning (inmiddels verleend) onderdak had gevonden bij Marlies Hulshof. De bocht in de weg waar hij een eik plantte heet nu de Salkabocht. “Het boomplanten zorgt voor gezellige dagen, en we hopen hiermee de betrokkenheid van de volgende generatie te vergroten,” schrijft Maarten Hulshof.

Grootstal, Gelderland

Wandelaars langs de St Jacobsweg tussen Nijmegen en Malden kunnen zich vast gaan verheugen: Pim van Hövell, vierde generatie op landgoed Grootstal, plant hier de eerste linde van wat een bomenlaan van allure moet worden. In plaats van in een statige uniforme beplanting voorziet het plan in een wat lossere menging van eik en linde, zowel voor de biodiversiteit als om de eikenprocessierups in toom te houden. De bomen worden mede gefinancierd door Radboud Universiteit en Radboud Imc, uit de besparing op printkosten – win-win over de hele linie.
In het Masterplan dat Grootstal voor het grotere gebied heeft laten maken is de St Jacobsweg de centrale as door een bomenrijk voedsellandschap van de 21e eeuw, bestaande uit een voedselbos, regeneratieve boomweiden en een zelfoogstmoestuin als alley-cropping (gewassen in rijen) tussen notenbomen.

Vilsteren, Overijssel

Met de actie 1.100.000 bomen erbij in Overijssel loopt de provincie in de voorhoede van milieubewust en toekomstbestendig Nederland. Landgoed Vilsteren loopt dan weer voorop in die voorhoede, met in totaal 5.116 nieuwe dit najaar geplante bomen. Bij Erve Meijerink, een van de landgoedbedrijven, plantten op 18 november Bente en Lorin Hulsman een mooie Robinia als startschot voor de de nationale landgoederenboomplantactie, daarbij geholpen door gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. De Robinia wordt de centrale boom in pluktuin en vodselbos die de familie Hulsman naast hun melkveebedrijf en schapenhouderij aanlegt.
In de Vliers is een perceel fijnspar gerevitaliseerd. Klimaatopwarming en droogte geven ruim baan aan de letterzetter, een kever die verzwakte bomen definitief het hoekje om stuurt; hierdoor heeft de fijnspar in Nederland geen toekomst meer. De opstand fijnspar is geveld en omdat een gasleiding van de Gasunie diepwortelende bomen onmogelijk maakt, zijn er Europese lariks en Noorse esdoorn teruggeplant, zo’n 500 op 2000 m2. Ook elders op Vilsteren wordt bos gerevitaliseerd, met als resultaat dit najaar 5.116 nieuwe bomen.
Tot overmaat van plantplezier stelde de provincie via het Overijssels Particulier Grondbezit 50 ‘pronkbomen’ ter beschikking voor de vele particuliere landgoederen die het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen hebben ondertekend. Het betreft klimaatbestendige bomen als haagbeuk, tamme kastanje, boomhazelaar, walnoot, elsbes, winterlinde, fladderiep en zoete kers. Op Vilsteren staat nu een haagbeuk in de bosrand bij de Vliers.

Zeven landgoederen, Overijssel

Alweer kregen we foto’s binnen uit Overijssel, deze keer van 7 particuliere landgoederen: Bruinehaar, De Helmer, Hessum, Het Lotter, Hof te Boekelo, Kalheupink en Open Hamei. Zij maakten gebruik maakten van het in bovenstaand bericht genoemde aanbod van het Overijssels Particulier Grondbezit om op het landgoed een klimaatbestendige pronkboom te planten. Een inspirerend voorbeeld, dat elders hopelijk veel navolging gaat vinden, want bomen zijn belangrijk in alle haarvaten van ons ecosysteem. Een Belgische psychiater zei ooit: wie met een boom kan praten hoeft nooit naar de psychiater, al denken veel mensen het tegenovergestelde.

De Ruiting, Noord-Brabant

Kardinaalsmuts, hazelaar, eik, els, sleedoorn, berk – het dorp Esch is sinds kort 1000 veelsoortige bomen rijker. Een paar jaar geleden ontstond bij initiatiefnemers Maurits en Martine van Bouwdijk en buurtgenoten het plan om buurtschap de Ruiting te vergroenen. De buurman begon met het beplanten van zijn weilanden. Toen hij in 2018 overleed en de familie Van Bouwdijk de grond overnam en toevoegde aan eigen percelen, ontstond een aaneengesloten stuk grond van 10 hectare dat reikt tot aan de Essche stroom. “We zijn van plan nog 2000 bomen en struiken bij te planten,” zegt Maurits van Bouwdijk, “en op termijn wordt het een klein landgoed, een bosrijk, cultuurhistorisch landschap met een biodiverse flora en fauna.”
Het initiatief wordt toegejuicht door de lokale organisatie Huis & Omgeving in Transitie (HOT), die 1000 bomen wil planten in iedere kern van de binnenkort op te splitsen gemeente Haaren, waartoe behalve Esch en Haaren ook Helvoirt en Biezenmortel behoren (www.coophot.nl/1000-bomen.html). Voor Esch realiseerde de familie van Bouwdijk die doelstelling in één klap en bovendien uit eigen zak, wat HOT speelruimte geeft voor nóg meer bomen. Overigens gaat het dorp na de splitsing bij Boxtel horen, en naar verluidt zoekt men al aansluiting bij Boxtels eigen Bomenbrigade.

Vilsteren, Overijssel

In de moestuin van Huis Vilsteren zijn voor de drie kleinkinderen boompjes geplant. Helaas konden de kleintjes er vanwege corona zelf niet bij zijn. Het achterste boompje is voor kleinkind nummer drie, die nog geboren moet worden.
De boompjes – een honingboom, een moerbeiboom en een bijenboom – zijn een aanvulling op de permacultuur ontwikkelingen in de moestuin.