Waarom Soil4U

Een gezonde bodem is de basis onder ons bestaan, maar wereldwijd staat het dunne laagje aarde dat onze planeet bedekt onder zware druk. Jaarlijks verliezen we 10 tot 12 miljoen hectare vruchtbare grond door intensieve landbouw, veeteelt en kaalkap. Niet voor niets riepen de Verenigde Naties 2015 uit tot het Jaar van de Bodem, en speelt de bodem een hoofdrol in de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2016 werden bekrachtigd.

Soil4U wil een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs) van de Verenigde Naties.

Soil4U past naadloos in doelen als:

  • geen honger,
  • duurzame steden en gemeenschappen
  • verantwoorde consumptie en productie en
  • bescherm de planeet

Soil4U wil dit doen door haar gedachtengoed te verspreiden en uit te wisselen met andere landgoederen en door een concreet voorbeeld te zijn in de samenleving, door gebruik te maken van bestaande netwerken, kennisuitwisseling, gangbare en sociale media.