Loading...
Soil4U netwerk2018-12-19T16:58:15+00:00

Een groeiend netwerk

Soil4U is een groeiend netwerk. De drie initiatief-nemende landgoederen functioneren graag als broedplaats voor innovatie, waarbij:

 • nieuwe kennis en kunde over natuurlijke systemen wordt ingezet
 • verbindingen groeien tussen boer en burger, tussen consument en producent
 • we van elkaar leren door prikkelende verhalen en praktijkervaringen van boeren, pachters en landgoederen te delen
 • we samen met onder andere ervaringsdeskundigen, experts, lokale ondernemers, landgoedeigenaren nieuwe ideeën en oplossingen proberen te bedenken en testen in de praktijk

Zo werkt het Soil4U samenwerkingsverband als inspiratiebron voor iedereen die ook wil werken aan:

 • innovatie van teelten én verdienmodellen met de bodem als basis
 • integratie van ecosysteemdiensten in de bedrijfsvoering
 • een bottom-up benadering

Netwerk

Om op de hoogte te worden gehouden én uitnodigingen te ontvangen voor bijeenkomsten in het kader van Soil4U
klik op de knop!

Ja, ik word netwerk lid!

Samenwerkingsverband

Soil4U, een samenwerkingsverband oorspronkelijk vanuit de landgoederen Vilsteren, Bingerden en Grootstal, is ontstaan uit bezorgdheid. De constatering dat de fysieke bodem op de landgoederen lijdt onder uitputting, terwijl de sociaaleconomische bodem erodeert door maatschappelijke trends als lage melkprijzen en dito boereninkomens, resulteerde in de behoefte aan alternatieven voor de gangbare landbouwpraktijk. In plaats van de gebruikelijke weg van schaalvergroting, kozen de landgoedeigenaressen voor een transitie waarin natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, kleinschaligheid, gezamenlijkheid en meervoudige waardecreatie centraal staan.

Landgoederen, stellen zij, zijn bij uitstek geschikt voor experimenten met een dergelijke veelomvattende transitie: historisch zijn het plaatsen waar economische, culturele, sociale en natuur-waarden bij elkaar komen. Eigenaars denken daarom van oudsher vanuit het grote geheel en multidisciplinair; ze zijn ook feitelijk in de positie om aan vele knoppen tegelijk te draaien. De mensen die op een landgoed wonen en werken zijn bovendien vertrouwd met elkaar. De drie eigenaressen voelen zich schatplichtig aan het rentmeesterideaal; ze willen het erfgoed niet in slechtere staat doorgeven dan waarin zij het hebben ontvangen.
Voortbouwend op de initiatieven ‘Programma Verduurzamen Landgoed Bingerden’ (2013-2015) en ‘Green Deal Het Landgoedbedrijf’ (2012-2014) ontstond in mei 2016 Soil4U.

.

De initiatiefgroep

De initiatiefgroep bestond uit de drie landgoedeigenaressen Liesbeth Cremers (Vilsteren), Constance van Weede (Bingerden) en Kien van Hövell tot Westerflier (Grootstal), Kees van Veluw (Louis Bolk Instituut), Idco Duijnhouwer (expert landgebruik management en zakelijke ontwikkeling) en René Hoogendoorn (financiële administratie).

Partners

Fase I: Bodem onder ons bestaan

Een gezonde bodem is de basis onder ons bestaan, maar wereldwijd staat het dunne laagje aarde dat onze planeet bedekt onder zware druk. Jaarlijks verliezen we 10 tot 12 miljoen hectare vruchtbare grond door intensieve landbouw, veeteelt en kaalkap. Niet voor niets riepen de Verenigde Naties 2015 uit tot het Jaar van de Bodem, en speelt de bodem een hoofdrol in de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2016 werden bekrachtigd.

Soil4U wil een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs) van de Verenigde Naties.

Soil4U past naadloos in doelen als:

 • geen honger,
 • duurzame steden en gemeenschappen
 • verantwoorde consumptie en productie en
 • bescherm de planeet

Soil4U wil dit doen door haar gedachtengoed te verspreiden en uit te wisselen met andere landgoederen en door een concreet voorbeeld te zijn in de samenleving, door gebruik te maken van bestaande netwerken, kennisuitwisseling, gangbare en sociale media.

Downloads