Loading...
Soil4U dag 20192019-09-16T16:31:11+00:00

Soil4U dag | FPG Landgoeddag | 3 oktober 2019 | Landgoed Vilsteren |

Op 3 oktober aanstaande vindt de jaarlijkse Soil4U dag plaats in samenwerking met de Federatie Particulier Grondbezit! Locatie is ditmaal landgoed Vilsteren.

Thema ‘Klimaatrobuuste Landgoederen’.

De dag zal in het teken staan van de transitie naar klimaatrobuuste landgoederen, passend bij de locatie van Landgoed Vilsteren, waar thema’s als bodem, landbouwtransitie, pacht, water en klimaatmaatregelen in bos zeer actueel zijn.


PROGRAMMA

Klimaatrobuuste Landgoederen

Soil4U dag & FPG Landgoeddag

Kringlooplandbouw

In de ochtend zijn er sprekers over landbouw en bodem. Hester Maij, oud-gedeputeerde van de Provincie Overijssel en voorzitter Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw zal praten over de financiële uitdagingen van de Kringlooplandbouw. Nick van Eekeren, bodemdeskundige en onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut geeft een presentatie over de centrale rol van de Bodem in een goed functionerend natuurlijk en biodivers systeem.
De ochtend wordt afgesloten met de lancering van het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen.

Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen

Een groeiende groep particuliere bos- en landgoedeigenaren en beheerders voelt een grote urgentie een bijdrage te leveren aan het opvangen van de gevolgen van de veranderingen in het klimaat. In de vorm van een Manifest roept Soil4U overheden op om klimaatrobuuste maatregelen te faciliteren. Een eerste stap is gezet op 5 juli in Vilsteren tijdens de expertmeeting over klimaatmaatregelen in bossen en op landgoederen. Op de Landgoeddag wordt het Manifest overhandigd aan het ministerie van LNV en is er de mogelijkheid het te ondersteunen. Meer informatie volgt.

’s Middags zijn er wandelingen over het Landgoed Vilsteren. Het beleid van de particuliere eigenaren van het landgoed is er op gericht het evenwicht tussen de verschillende functies (bos, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie) te handhaven en toekomstbestendig te maken en te houden. Hugo Vernhout, directeur-rentmeester, en anderen, zullen diverse aspecten belichten van een landgoed in transitie.
Terug in het landgoedcentrum is de feestelijke uitreiking van de Soil4U Award en ter afsluiting een drankje.

Aanmelden Soil4U dag 2019/FPG Landgoeddag
10.00 uur Ontvangst in het Landgoedcentrum Vilsteren
10.30 Welkom door Adrienne Vriesendorp (FPG)
10.40 Welkom en toelichting door Liesbeth Cremers (Landgoed Vilsteren)
11.00 Kringlooplandbouw door Hester Maij, voorzitter Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw
11.40 De bodem als basis van een goed functionerend natuurlijk en biodivers systeem. Door Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut
12.15 Lancering Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen
* toelichting door Eric Brinckmann, Landgoed Lankheet
* reactie door ministerie van LNV
* reactie door Bosgroepen
* ondertekening
13.00 Lunchbuffet met streekproducten
14.00 Rondwandelingen over Landgoed Vilsteren
1. Rondje met Hugo Vernhout, directeur-rentmeester, onder meer over verduurzaming via vernieuwde pachtcontracten.
2. Rondje met Frank Verhoeven, Boerenverstand, over het verduurzamingsproces met agrarisch ondernemers op Vilsteren. Samen met LBI heeft Frank onder meer keukentafelgesprekken gevoerd.
3. Rondje met Idco Duijnhouwer, over de uitgevoerde Landschaps Ecologische Systeem Analyse (LESA) en de inzichten die het oplevert voor vervolg
15.15 Uitreiking van de SOIL4U Award
15.30 Afsluiting met een drankje

Soil4U / FPG Landgoeddag 2019: 3 oktober op Landgoed Vilsteren