Soil4U dag | FPG Landgoeddag | 3 oktober 2019 | Landgoed Vilsteren |

Op 3 oktober vond de jaarlijkse Soil4U dag plaats in samenwerking met de Federatie Particulier Grondbezit! Locatie was ditmaal landgoed Vilsteren.

Thema ‘Klimaatrobuuste Landgoederen’.

De dag stond in het teken van de transitie naar klimaatrobuuste landgoederen, passend bij de locatie van Landgoed Vilsteren, waar thema’s als bodem, landbouwtransitie, pacht, water en klimaatmaatregelen in bos zeer actueel zijn.


Terugblik

Klimaatrobuuste Landgoederen

Soil4U dag & FPG Landgoeddag

Kringlooplandbouw

In de ochtend sprak Hester Maij, oud-gedeputeerde van de Provincie Overijssel en voorzitter Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw over de financiële uitdagingen van de Kringlooplandbouw. Haar presentatie volgt.

Nick van Eekeren, bodemdeskundige en onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut gaf een toelichting over de centrale rol van de Bodem in een goed functionerend natuurlijk en biodivers systeem. [2 downloads]

Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen

Aan het eind van de ochtend lanceerden Soil4U en de FPG gezamenlijk het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen en particuliere bossen! Eigenaren van particuliere landgoederen en bossen, voelen de noodzaak om samen met de grondgebruikers concrete maatregelen te nemen voor een klimaatrobuust landschap met een gezonde bodem als basis. Zij dagen zichzelf en hun samenwerkingspartners uit om maatregelen te definiëren en uit te voeren. In het manifest zijn 7 thema’s benoemd, met daarbij mogelijkheden voor concrete maatregelen.

53 Landgoederen

Tijdens de Soil4U dag / FPG Landgoeddag spraken al 53 particuliere landgoed-  en boseigenaren hun expliciete steun uit voor het manifest. Daarnaast sprak een aantal organisaties, waaronder de Bosgroepen hun verbondenheid uit. Samen zullen zij aan de slag met maatregelen op het gebied van bosbeheer, CO2 opslag, waterbeheer en gezonde bodem. De komende weken zullen naar verwachting meer landgoederen zich aansluiten.

We roepen u van harte op om het manifest te ondersteunen.

U kunt uw intentie tot deelname doorgeven via fpg@grondbezit.nl.
Download Manifest klimaatrobuuste landgoederen (pdf)

Wandelingen

’s Middags waren er wandelingen over het Landgoed Vilsteren. Het beleid van de particuliere eigenaren van het landgoed is er op gericht het evenwicht tussen de verschillende functies (bos, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie) te handhaven en toekomstbestendig te maken en te houden. Rentmeester-directeur Hugo Vernhout sprak over verduurzaming van landbouw via vernieuwde flexibele pachtcontracten. Frank Verhoeven, Boerenverstand, vertelde over het verduurzamingsproces met agrarisch ondernemers op Vilsteren. Idco Duijnhouwer gaf een toelichting over de uitgevoerde Landschaps Ecologische Systeem Analyse (LESA).

Uitreiking Soil4U award

Terug in het landgoedcentrum vond de feestelijke uitreiking plaats van de Soil4U Award. Deze ging naar Jan Overesch, een ecologisch landbouw-ondernemer uit Raalte. Volgens de jury werkt Jan op prijzenswaardige manier aan zijn bodem. Hij doet dat op een manier die meerwaardecreatie biedt, consumenten meeneemt en als voorbeeld dient voor anderen. Voormalig winnaar van de Soil4U award Lennard Duijvesteijn Landgoed Roggebotstaete: “zeker in de huidige tijd waarin de waardering voor boeren niet altijd wordt gevoeld, is een moment van waardering op zijn plaats!”

Soil4U / FPG Landgoeddag 2019: 3 oktober op Landgoed Vilsteren