Soil4U dag | 28 september 2018 | Landgoed Grootstal | Nijmegen

Op 28 september hield Soil4U op het gastvrije landgoed Grootstal de eerste netwerkdag van haar geschiedenis. De dag stond in het teken van verdieping en verbreding van het Soil4U gedachtegoed zoals natuurinclusieve, circulaire landbouw, duurzaamheid, een aan de omstandigheden aangepaste schaal, een vitaal buitengebied, gezamenlijkheid en meervoudige waardecreatie. Kennis delen en opschaling stonden dan ook hoog op de agenda van de netwerkdag. Het werd een succes op alle fronten.

Workshops

Welkom in de wereld van de gemeenschaps-landbouw

De filosofie achter Community-Supported Agriculture of Gemeenschapslandbouw is dat voedsel van ons allemaal is, en de productie ervan daarom door ons allen gezamenlijk gedragen zou moeten worden. Op Grootstal brengt Het heerlijke land sinds 2017 toegevoegde waarde op vele fronten.

Voedselbos als radicale stap richting natuurlijk boeren

In het licht van klimaatverandering kunnen voedselbossen in de nabije toekomst een interessante rol spelen. Het is een goede manier om landbouw en natuur te integreren, meer biodiversiteit te genereren en ook om een positieve bijdrage te leveren aan de CO2-opgave.

Composteren kan je leren

Composteren is een gecontroleerd proces waarbij organisch ‘afval’ wordt omgezet voor structuurverbetering en voeding van de bodem. Daarmee kunnen gedegradeerde bodems in korte tijd worden hersteld, de structuur en waterhuishouding worden verbeterd en micro-organismen weer hun werk doen. Maar er is meer.

→ Hand-out (pdf, 0.3 Mb)

Hoe gezond is overheidsgrond?

Ruim 12% van alle grond in het landelijk gebied, en buiten het Natuurnetwerk, is in bezit van overheden. Uit onderzoek van de WUR blijkt dat deze gronden vaak worden beheerd tegen zo laag mogelijke kosten of verpacht tegen een zo hoog mogelijke opbrengst. Aan de doelen voor een gezonde bodem wordt lang niet altijd serieus aandacht geschonken.

Presentatie ‘Verduurzamen overheidsgrond’ (pdf, 3Mb)

Terugkoppeling workshop (pdf)

Boeren vertellen een nieuw bodemverhaal

In de documentaire ‘Bodemboeren’ vertellen agrarische koplopers waarom en hoe zij voortdurend experimenteren en observeren om de bodem duurzamer te beheren. Vervolgens nam Jan-Paul Wagenaar ons verder mee in het nieuwe bodemverhaal.

Meervoudig is het nieuwe efficiënt: meesterproef van de 21e eeuw

Deze workshop voerde naar de wereld van transitie, waar het creëren van meervoudige waarde vanzelfsprekend is en het leggen van verbindingen een onmisbare competentie. Hoe effectief het kan zijn om oplossingen te vinden via een omweg en in samenwerking.

De lokale voedselketting is rond en zo succesvol als de zwakste schakel

De huidige voedselketen is een lineaire mythe van de oude economie. Aan de ene kant staan heel veel eenzame boeren met een belabberde marktpositie, aan de andere kant heel veel passieve consumenten en in het midden regeert de efficiënte logistiek.

Terugkoppeling workshop (pdf 67Kb)

Powerpoint presentatie (pdf 23 Mb)

Ontwerpen aan een beleefbaar voedsellandschap

Van de relatie tussen ons voedsel en ons landschap zijn zich maar weinig mensen bewust. Landgoed Grootstal ontwikkelt zich als een modern en beleefbaar voedsellandschap; een Foodwalk i.s.m gebiedspartners kan een toegevoegde waarde zijn voor de beleving van de Zuidflank.

Soil4U award 2018

Hoogtepunt van de netwerkdag was de uitreiking van de Soil4U award – de bodemprijs dus eigenlijk. De genomineerden, uitgeroepen tot ‘bodemverbeteraars’, staan voor een innovatieve invulling van het Soil4U gedachtegoed.

Genomineerd was de Graasboerderij, biologisch-dynamisch sinds begin deze eeuw, met koeien die acht maanden buiten mogen spelen. Dan Wouter van Eck, met zijn iconische voedselbos voorbeeld voor vele pioniers. Winnaar is Lennard Duijvestijn, landmeester van het kersverse landgoed Roggebotstaete in Flevoland. Het 50 hectare grote terrein wordt sinds 2012 letterlijk van de bodem af ontwikkeld tot een voedsellandschap.

Lees op de bodemverbeteraars pagina over alle drie de kandidaten.

Winnaar eerste Soil4U Award Lennard Duijvestijn

Award winnaar Lennard Duijvestijn

Foto impressie Soil4U dag 2018