Bodemverbeteraars

Landgoedeigenaren, pachters, boeren, ondernemers, bestuurders, ambtenaren, betrokken burgers of wetenschappers zijn onze menselijke bodemverbeteraars. Hun prikkelende verhalen en ervaringen worden hier gedeeld met het Soil4U netwerk.
Wat heeft hen getriggerd om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een gezonde bodem waarin natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, kleinschaligheid, gezamenlijkheid en meervoudige waardecreatie centraal staan?

Uitgelichte bodemverbeteraar

Winnaar van de Soil4U award 2019

Jan Overesch won de Soil4U award 2019! De Soil4U award is een prijs voor echte ‘bodemverbeteraars’. Een bodemprijs dus eigenlijk. Voor mensen en initiatieven die de zes onderdelen van het Soil4U gedachtengoed nastreven: 1. Gezonde bodem; 2. Meervoudige waardecreatie; 3. Gemeenschapsontwikkeling; 4. Gezond buitengebied; 5. Verspreiden gedachtengoed en 6; Bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. 

De prijs werd uitgereikt tijdens de Soil4U dag / FPG Landgoeddag op 3 oktober 2019 op Landgoed Vilsteren.

  • Bodemverbeteraar

  • Landgoed Roggebotstaete

  • Landmeester

Jan Overesch, biologisch dynamisch akkerbouwer en varkenshouder uit Raalte

Bodem

Jan Overesch is een biologisch dynamisch akkerbouwer en varkenshouder uit Raalte. Vanuit zijn interesse in de bodem en het telen van gewassen en houden van dieren heeft hij er in 1994 voor gekozen om over te schakelen van een gangbare teelt naar het telen van akkerbouwproducten op een biologische manier. In 2002 was het vervolgens een logische stap om ook met de varkens over te stappen naar een biologische bedrijfsvoering. Naast akkerbouw en de vleesvarkens lopen er ook nog zo’n 30 zoogkoeien op het bedrijf rond.

Jan zijn inzet voor de bodem is groot. In de loop der jaren heeft hij een club gelijkgestemden om zich heen verzameld. Jan: “dat zijn boeren, landgoedeigenaren, adviseurs en andere mensen die op vergelijkbare wijze als ik nadenken over de bodem. Onderling voeden we mekaar en dagen we elkaar uit. Zuinig zijn op de bodem is ons credo. Die bodem is o zo belangrijk voor een agrariër. Het vormt de basis van de productieketen.” 

Lees meer…

Verhalen

Jan Jonker, bedrijfskundige en hoogleraar duurzaam ondernemen Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar sociaal ondernemen & nieuwe businessmodellen Toulouse Business School

Meervoudige waardecreatie is één van de kernwaarden en -doelen van Soil4U. “Om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving, zijn duurzame business concepten gebaseerd op meervoudige waardecreatie van groot belang”, zo zeggen onder meer Landgoedeigenaar Kien van Hövell, Landgoed Grootstal, en Jan Jonker, hoogleraar en bedrijfskundige en schrijver van diverse boeken waaronder ‘Nieuwe Business Modellen’. In 2019 werkten Jan Jonker en Kien van Hövell samen met andere schrijvers en vernieuwers aan een Nieuwe Business Modellen Template. Hoe vertaal je een idee in een nieuw en duurzaam business concept? Zijn de uitgangspunten van Nieuwe Business Modellen [...]

Jan Overesch, biologisch dynamisch akkerbouwer en varkenshouder uit Raalte

Winnaar van de Soil4U award 2019 Jan Overesch won de Soil4U award 2019! De Soil4U award is een prijs voor echte ‘bodemverbeteraars’. Een bodemprijs dus eigenlijk. Voor mensen en initiatieven die de zes onderdelen van het Soil4U gedachtengoed nastreven: 1. Gezonde bodem; 2. Meervoudige waardecreatie; 3. Gemeenschapsontwikkeling; 4. Gezond buitengebied; 5. Verspreiden gedachtengoed en 6; Bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.  De prijs werd uitgereikt tijdens de Soil4U dag / FPG Landgoeddag op 3 oktober 2019 op Landgoed Vilsteren.  Bodem Jan Overesch is een biologisch dynamisch akkerbouwer en varkenshouder uit Raalte. Vanuit zijn interesse in de bodem en het telen [...]

Lennard Duijvestijn, Roggebotstaete, Dronten

Bij de inpoldering van Flevoland bleek de IJssel in haar monding een grote zandbank uitgespuugd te hebben die, naar de oude Zuiderzeebewoners rog en bot, het Roggebotzand ging heten. Het werd, temidden van de agrarische bedrijven op de rijke zeeklei, natuurgebied. Op ruim 50 ha van dit Roggebotzand ontwikkelt sinds 2012 een groep professionals en vrijwilligers een kersvers landgoed, onder leiding van ‘landmeester’ Lennard Duijvestijn. Na een studie internationaal recht had hij aanvankelijk de ambitie multinationals van binnenuit een zetje te geven in een meer duurzame en sociale richting; als trainee bij TNT zag hij die ambitie schipbreuk lijden en [...]

  • Sierd Deinum

Sierd Deinum, Graasboerderij, Sondel

“Halverwege de jaren negentig zagen we steeds duidelijker de schaduwkanten van de manier waarop we ons melkveebedrijf bestierden. De opbrengst nam af, de bodem en de koeien werden minder gezond. Ik moest veel sturen met kunstmest, bestrijdingsmiddelen, krachtvoer en antibiotica. Wat doet dat met de melk? Langzamerhand groeide het inzicht dat het anders moest. Toen ik nog een klein kereltje was, had mijn vader al die bijsturing nauwelijks nodig. Hij molk ook veel buiten. Waarom konden we het niet weer net zo gaan doen?” In 2000 werd de Graasboerderij van Sierd Deinum, zijn vrouw Joke Ensing en dochter Welmoed biologisch. [...]

Wouter van Eck, voedselbos Ketelbroek

Landbouw is wel eens omschreven als het in leven houden van dingen die dood willen en het doden van dingen die willen leven. Dat landbouw en natuur niet noodzakelijkerwijs op voet van oorlog met elkaar hoeven te verkeren, bewijst het voedselbos. Het is een door mensen ontworpen voedselproductiesysteem dat, in plaats van externe middelen als mest en pesticiden, de ecologische principes van een natuurlijk bos het werk laat doen. Meerjarige houtige gewassen voeren de boventoon, en het bos is opgebouwd uit negen lagen die een levendige gemeenschap vormen, van hoge kastanjes tot minuscule schimmeldraden. De bodem wordt met rust gelaten, [...]

Beli den Hartog – agrariër

Boer Beli den Hartog pacht grond van Landgoed Bingerden. Hij is melk- en pluimveehouder en geïnteresseerd in duurzaamheid. In het kader van Soil4U bezocht hij een masterclass van Joel Salatin. Een wereldberoemde boer en schrijver, die zijn Polyface Farm ontwikkelde tot een voorbeeld van een bedrijf met een duurzame gesloten kringloop. In deze video verteld Beli hoe hij terugkijkt op de masterclass en wat hij ervan meeneemt voor zijn eigen bedrijf.

Betrokken landgoedeigenaren en pachters

Betrokken Soil4U landgoedeigenaren en hun pachters laten graag in de praktijk zien hoe hun ontdekkingsreis is gestart en verlopen van een gezonde bodem, via schoon water en voedsel tot een gezonde leefomgeving. Waarbij met name de experimenten met voedselbossen (Agroforestry), meervoudige waarde en nieuwe business modellen speciale aandacht verdienen!