Bodemverbeteraars

Het veldwerk van bodemverbeteraars betekent handen uit de mouwen en laarzen in de modder. Waarom doen mensen het? Wat drijft hen om lange dagen te maken, werk te doen waarvan het resultaat maar langzaam zichtbaar wordt, waar je niet rijk van wordt? Een serie uit de kluiten gewassen voorbeelden.

Verhalen

Jan Jonker, bedrijfskundige en hoogleraar duurzaam ondernemen Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar sociaal ondernemen & nieuwe businessmodellen Toulouse Business School

Jan Jonker is bedrijfskundige, hoogleraar duurzaam ondernemen Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar sociaal ondernemen & nieuwe businessmodellen aan de Toulouse Business School. Hij maakt zich sterk voor meervoudige waardecreatie, ook een van de kerndoelen van Soil4U. “Voor een duurzame samenleving zijn businessconcepten gebaseerd op meervoudige waardecreatie van groot belang”, vindt hij. In 2019 werkten Jan Jonker en Kien van Hövell van landgoed Grootstal e.a. aan een template voor Nieuwe Business Modellen. Hoe vertaal je een idee in een duurzaam businessconcept? Is het template toepasbaar in bestaande businessmodellen? In een businessmodel waarbij circulariteit centraal staat? Het klaverbladmodel gaf richting aan de [...]

Jan Overesch, biologisch dynamisch akkerbouwer en varkenshouder uit Raalte

Jan OvereschWinnaar Soil4U award 2019Jan Overesch, winnaar van de Soil4U award 2019, is biologisch-dynamisch akkerbouwer en varkenshouder in Raalte. In 1994 koos hij voor omschakeling van gangbare naar biologisch-dynamische teelt, toen was de stap naar biologische vleesvarkens in 2002 logisch. Hij heeft ook nog zo’n 30 zoogkoeien. Jan heeft in de loop der jaren een club gelijkgestemden om zich heen verzameld. "Boeren, landgoedeigenaren, adviseurs en anderen die net zo over de bodem denken als ik. Zuinig zijn op de bodem is ons credo, die is de basis van de productieketen. Een goede bodem is af te lezen aan het organische-stof-gehalte [...]

Lennard Duijvestijn, Roggebotstaete, Dronten

Bij de inpoldering van Flevoland bleek de IJssel in haar monding een grote zandbank uitgespuugd te hebben die, naar de oude Zuiderzeebewoners rog en bot, het Roggebotzand ging heten. Het werd, temidden van de agrarische bedrijven op de rijke zeeklei, natuurgebied.Op ruim 50 ha van dit Roggebotzand ontwikkelt sinds 2012 een groep professionals en vrijwilligers een kersvers landgoed, onder leiding van ‘landmeester’ Lennard Duijvestijn. Na een studie internationaal recht had hij aanvankelijk de ambitie multinationals van binnenuit een zetje te geven in een meer duurzame en sociale richting; als trainee bij TNT zag hij die ambitie schipbreuk lijden en werd [...]

  • Sierd Deinum

Sierd Deinum, Graasboerderij, Sondel

“Halverwege de jaren negentig zagen we steeds duidelijker de schaduwkanten van de manier waarop we ons melkveebedrijf bestierden. De opbrengst nam af, de bodem en de koeien werden minder gezond. Ik moest veel sturen met kunstmest, bestrijdingsmiddelen, krachtvoer en antibiotica. Wat doet dat met de melk? Langzamerhand groeide het inzicht dat het anders moest. Toen ik nog een klein kereltje was, had mijn vader al die bijsturing nauwelijks nodig. Hij molk ook veel buiten. Waarom konden we het niet weer net zo gaan doen?” In 2000 werd de Graasboerderij van Sierd Deinum, zijn vrouw Joke Ensing en dochter Welmoed biologisch. [...]

Wouter van Eck, voedselbos Ketelbroek

Landbouw is wel eens omschreven als het in leven houden van dingen die dood willen en het doden van dingen die willen leven. Dat landbouw en natuur niet noodzakelijkerwijs op voet van oorlog met elkaar hoeven te verkeren, bewijst het voedselbos. Het is een door mensen ontworpen voedselproductiesysteem dat, in plaats van externe middelen als mest en pesticiden, de ecologische principes van een natuurlijk bos het werk laat doen. Meerjarige houtige gewassen voeren de boventoon, en het bos is opgebouwd uit negen lagen die een levendige gemeenschap vormen, van hoge kastanjes tot minuscule schimmeldraden. De bodem wordt met rust gelaten, [...]

Beli den Hartog – agrariër

Beli den Hartog pacht grond van Landgoed Bingerden. Hij is melk- en pluimveehouder en geïnteresseerd in duurzaamheid.In het kader van Soil4U bezocht hij een masterclass van Joel Salatin, wereldberoemd boer en schrijver die zijn Polyface Farm ontwikkelde tot een voorbeeldbedrijf met een duurzaam gesloten kringloop. In deze video verteld Beli hoe hij terugkijkt op de masterclass en wat hij ervan meeneemt voor zijn eigen bedrijf.

Betrokken landgoedeigenaren en pachters

Soil4U landgoedeigenaren en hun pachters laten graag in de praktijk zien hoe hun ontdekkingsreis is gestart en hoe die verloopt, van een gezonde bodem, via schoon water en voedsel, tot een gezonde leefomgeving. Daarbij krijgen de experimenten met voedselbossen, meervoudige waarde en nieuwe businessmodellen speciale aandacht.