Bodemverbeteraars2018-10-22T14:35:20+00:00

Bodemverbeteraars

Landgoedeigenaren, pachters, boeren, ondernemers, bestuurders, ambtenaren, betrokken burgers of wetenschappers zijn onze menselijke bodemverbeteraars. Hun prikkelende verhalen en ervaringen worden hier gedeeld met het Soil4U netwerk.
Wat heeft hen getriggerd om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een gezonde bodem waarin natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, kleinschaligheid, gezamenlijkheid en meervoudige waardecreatie centraal staan?

  • Vindt u het leuk om geïnterviewd te worden of gefilmd, laat het ons weten. Linde van Bets neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Uitgelichte bodemverbeteraar

Winnaar eerste Soil4U Award Lennard Duijvestijn

Hoogtepunt van de Soil4U dag was de uitreiking van de Soil4U award – de bodemprijs dus eigenlijk. De kandidaten, uitgeroepen tot ‘bodemverbeteraars’, staan voor een nastreven van het Soil4U gedachtengoed, een innovatieve invulling daarvan en ten derde, impact en exposure creëren. Uiteindelijk ging Lennard Duijvestijn vanwege de sociale samenwerking bovenop de andere criteria er met de prijs van door.

  • Bodemverbeteraar

  • Landgoed Roggebotstaete

  • Landmeester

Lennard Duijvestijn, Roggebotstaete, Dronten

Bij de inpoldering van Flevoland bleek de IJssel in haar monding een grote zandbank uitgespuugd te hebben die, naar de oude Zuiderzeebewoners rog en bot, het Roggebotzand ging heten. Het werd, temidden van de agrarische bedrijven op de rijke zeeklei, natuurgebied.

Op ruim 50 ha van dit Roggebotzand ontwikkelt sinds 2012 een groep professionals en vrijwilligers een kersvers landgoed, onder leiding van ‘landmeester’ Lennard Duijvestijn. Na een studie internationaal recht had hij aanvankelijk de ambitie multinationals van binnenuit een zetje te geven in een meer duurzame en sociale richting; als trainee bij TNT zag hij die ambitie schipbreuk lijden en werd hij vrijwilliger op Roggebotstaete, het landgoed in wording. “Op zoek naar zingeving, lekker buiten zijn, nadenken, dat was het plan. Ik raakte in de ban van het idee dat een natuurgebied kan bijdragen aan een gezond voedselsysteem. Dat het voedsel kan produceren dat het lichaam opbouwt, niet afbreekt, op een manier die de aarde en een gemeenschap ondersteunt. Ik nam steeds meer initiatief, en werd uiteindelijk aangenomen als landmeester.”

Het landgoed wordt van de bodem af ontwikkeld en dat mag je best letterlijk nemen. “We ploegen niet, we geven liever het bodemleven de ruimte. Geen kunstmest of pesticiden. Dat is goed voor biodiversiteit, grondwater en CO2-opslag, en resulteert in vitale gewassen en graasdieren.”
Van die laatste categorie herbergt Roggebotstaete een mooie verzameling: Drentse heideschapen, Brandrode runderen en Mangalitsa varkens. Beheerd door lokale ondernemers, maken ze deel uit van het landgoedbedrijf, net als de imkerij, de moestuin, het voedselbos, akkers met oude graangewassen, de bloemenweide, een steenoven in het bos en ontvangsten van groepen uit bedrijfsleven en onderwijs. “We zoeken naar grensoverschrijdende samenwerking,” zegt Lennard. “Zo kan een lokale aannemer hier experimenteren met duurzame techniek en hergebruikte materialen bij de bouw van Slot Roggebot, een nieuwe ruimte voor ontvangsten, cursussen en een winkel.”

Die vernieuwende aanpak moet zich ook gaan uitbetalen. Het landgoed krijgt EU-subsidie tot 2033, dan moet het op eigen benen staan. Inmiddels komt 25 % van de inkomsten al uit commerciële activiteiten als verkoop van landgoedproducten, locatieverhuur en de organisatie van evenementen.

Verhalen

Lennard Duijvestijn, Roggebotstaete, Dronten

Bij de inpoldering van Flevoland bleek de IJssel in haar monding een grote zandbank uitgespuugd te hebben die, naar de oude Zuiderzeebewoners rog en bot, het Roggebotzand ging heten. Het werd, temidden van de agrarische bedrijven op de rijke zeeklei, natuurgebied. Op ruim 50 ha van dit Roggebotzand ontwikkelt sinds 2012 een groep professionals en vrijwilligers een kersvers landgoed, onder leiding van ‘landmeester’ Lennard Duijvestijn. Na een studie internationaal recht had hij aanvankelijk de ambitie multinationals van binnenuit een zetje te geven in een meer duurzame en sociale richting; als trainee bij TNT zag hij die ambitie schipbreuk lijden en [...]

  • Sierd Deinum

Sierd Deinum, Graasboerderij, Sondel

“Halverwege de jaren negentig zagen we steeds duidelijker de schaduwkanten van de manier waarop we ons melkveebedrijf bestierden. De opbrengst nam af, de bodem en de koeien werden minder gezond. Ik moest veel sturen met kunstmest, bestrijdingsmiddelen, krachtvoer en antibiotica. Wat doet dat met de melk? Langzamerhand groeide het inzicht dat het anders moest. Toen ik nog een klein kereltje was, had mijn vader al die bijsturing nauwelijks nodig. Hij molk ook veel buiten. Waarom konden we het niet weer net zo gaan doen?” In 2000 werd de Graasboerderij van Sierd Deinum, zijn vrouw Joke Ensing en dochter Welmoed biologisch. [...]

Wouter van Eck, voedselbos Ketelbroek

Landbouw is wel eens omschreven als het in leven houden van dingen die dood willen en het doden van dingen die willen leven. Dat landbouw en natuur niet noodzakelijkerwijs op voet van oorlog met elkaar hoeven te verkeren, bewijst het voedselbos. Het is een door mensen ontworpen voedselproductiesysteem dat, in plaats van externe middelen als mest en pesticiden, de ecologische principes van een natuurlijk bos het werk laat doen. Meerjarige houtige gewassen voeren de boventoon, en het bos is opgebouwd uit negen lagen die een levendige gemeenschap vormen, van hoge kastanjes tot minuscule schimmeldraden. De bodem wordt met rust gelaten, [...]

Beli den Hartog – agrariër

Boer Beli den Hartog pacht grond van Landgoed Bingerden. Hij is melk- en pluimveehouder en geïnteresseerd in duurzaamheid. In het kader van Soil4U bezocht hij een masterclass van Joel Salatin. Een wereldberoemde boer en schrijver, die zijn Polyface Farm ontwikkelde tot een voorbeeld van een bedrijf met een duurzame gesloten kringloop. In deze video verteld Beli hoe hij terugkijkt op de masterclass en wat hij ervan meeneemt voor zijn eigen bedrijf.

Betrokken landgoedeigenaren en pachters

Betrokken Soil4U landgoedeigenaren en hun pachters laten graag in de praktijk zien hoe hun ontdekkingsreis is gestart en verlopen van een gezonde bodem, via schoon water en voedsel tot een gezonde leefomgeving. Waarbij met name de experimenten met voedselbossen (Agroforestry), meervoudige waarde en nieuwe business modellen speciale aandacht verdienen!