Jan Jonker is bedrijfskundige, hoogleraar duurzaam ondernemen Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar sociaal ondernemen & nieuwe businessmodellen aan de Toulouse Business School. Hij maakt zich sterk voor meervoudige waardecreatie, ook een van de kerndoelen van Soil4U. “Voor een duurzame samenleving zijn businessconcepten gebaseerd op meervoudige waardecreatie van groot belang”, vindt hij. In 2019 werkten Jan Jonker en Kien van Hövell van landgoed Grootstal e.a. aan een template voor Nieuwe Business Modellen. Hoe vertaal je een idee in een duurzaam businessconcept? Is het template toepasbaar in bestaande businessmodellen? In een businessmodel waarbij circulariteit centraal staat? Het klaverbladmodel gaf richting aan de antwoorden op deze vragen.
Op 27 september 2019 organiseerden Jan Jonker en Kien van Hövell een workshop op Landgoed Grootstal over de toepassing van het nieuwe template.