//Jan Jonker, bedrijfskundige en hoogleraar duurzaam ondernemen Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar sociaal ondernemen & nieuwe businessmodellen Toulouse Business School

Jan Jonker, bedrijfskundige en hoogleraar duurzaam ondernemen Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar sociaal ondernemen & nieuwe businessmodellen Toulouse Business School

Meervoudige waardecreatie is één van de kernwaarden en -doelen van Soil4U. “Om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving, zijn duurzame business concepten gebaseerd op meervoudige waardecreatie van groot belang”, zo zeggen onder meer Landgoedeigenaar Kien van Hövell, Landgoed Grootstal, en Jan Jonker, hoogleraar en bedrijfskundige en schrijver van diverse boeken waaronder ‘Nieuwe Business Modellen’. In 2019 werkten Jan Jonker en Kien van Hövell samen met andere schrijvers en vernieuwers aan een Nieuwe Business Modellen Template. Hoe vertaal je een idee in een nieuw en duurzaam business concept? Zijn de uitgangspunten van Nieuwe Business Modellen toepasbaar in bestaande business modellen? Zijn ze toe te passen in een Business Model waar circulariteit centraal staat? Met een nieuwe uitwerking van het zogenaamde klaverbladmodel is richting gegeven aan de antwoorden op bovenstaande vragen.
Op 27 september 2019 organiseerden Jan Jonker samen met Kien van Hövell een workshop op Landgoed Grootstal over de toepassing van het nieuwe template. Bijgaande film betreft een impressie.

2019-11-25T20:35:25+00:00

About the Author:

Leave A Comment